Press "Enter" to skip to content
Luca Giordano, „Temperantia”

Moderația, o virtute necesară

Trăim într-o perioadă în care agitația și lamentația fac parte din meniul zilei. „Civilizația zarvei” s-a înscăunat aproape pe nesimțite și toți sau aproape toți locuitorii spațiului euro-american au fost luați la țintă: demagogie și propagandă ideologică, marketing comercial agresiv și de prost gust, divertisment vulgar, știri alarmiste sau conspiraționiste și dezbateri televizate submediocre. Tendința este de a accepta tacit zarva din jur, ba chiar de a o replica la nivel individual, de a o justifica alături de cei din propriul trib și, inevitabil, de a o devia înspre cel sau cei pe care-i declarăm antipatici. Pe scurt, dintr-un exces îndreptat înspre noi, îl transformăm într-un exces pe care-l revărsăm abuziv împotriva altora. Răscolim de dragul răscolitului, tropăim de dragul tropăitului, înfierăm de dragul înfieratului. Distorsionăm realitatea/alteritatea deoarece ne lipsesc liniștea și răgazul pentru a măsura, a rândui și a chivernisi.

Totuși, și generațiile dinaintea noastră au experimentat felurite dileme de viață și de moarte, de la invazii, războaie, boli și secetă până la interogații de ordin teologic sau metafizic cu privire la prezența sau absența lui Dumnezeu, originea răului și menirea liberului arbitru. Poate că de prea puține ori au ieșit chibzuit din impasul de moment, însă, pe baza propriei experiențe, au fost capabili să deslușească virtuți la care să se aspire pentru a feri generațiile următoare de încurcarea ițelor spirituale sau societale. În mod deosebit, ar trebui să ne vină în minte cele patru virtuți cardinale, adică prudența, dreptatea, tăria și cumpătarea.

A apărut de curând o lucrarea ce propune o interesantă analiză istorică privitoare la moderația politică: Elogiul moderației (Editura Spandugino, 2022). Autorul cărții, Aurelian Crăiuțu, așează în centrul analizei „moderația”, o virtute derivată din „cumpătare”. După cum mărturisește autorul, „moderaţia e o virtute mai ales pentru spiritele curajoase cărora nu le este frică să înoate împotriva curentului”. Din acest motiv, intenția sa a fost a publica o carte de interes general și nu una adresată doar specialiștilor. Volumul constituie o ediția revizuită și lărgită a versiunii publicate cu același titlu în 2006 la editura Polirom, autorul folosind și creionând argumente sau idei din cărțile sale mai recente precum A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought, 1748-1830 (Princeton University Press, 2012) şi Faces of Moderation: The Art of Balance in an Age of Extremes (University of Pennsylvania Press, 2017).

„Moderația” este ilustrată de autor prin intermediul unor portrete intelectuale ale unor gânditori moderați precum Aristotel, Montesquieu, James Madison, Edmund Burke, Tocqueville sau Guizot; aceștia, asemenea celorlalți gânditori prezenți în volum, au reușit să fie totodată moderați și fermi în a apăra propria citadelă ideatică de asaltul ideologiilor din epocile lor. Mai mult, au fost capabili să-și păstreze coerența în ciuda faptului că ideile pe care le susțineau își pierduseră sau erau pe cale să-și piardă hazul în detrimentul idolilor forului la modă. După cum aflăm de la Aurelian Crăiuțu, „moderația” pe care acesta o sugerează „este una fermă şi energică, asemănătoare în multe privinţe virtuţii puternice elogiate de Nicolae Steinhardt”. Așijderea lui Tocqueville, autorul român consideră că politica are și o latură nobilă ce merită a fi explorată prin implicare directă și analiză așezată în vederea binelui comun. Însă, ne avertizează autorul, n-ar trebui redus totul la politică, această atitudine mentală constituind diferența dintre moderați și radicali sau extremiști: refuzul de a îndesa toate sferele existenței umane sub cupola politicii. În viziunea moderaților, continuă Aurelian Crăiuțu, „este loc şi pentru respect şi înţelegere faţă de cei care gândesc astfel sau nu sunt de acord cu opţiunile lor. Aceştia nu trebuie învinşi cu orice preţ, umiliţi sau anihilaţi. Dialogul trebuie să rămână mereu deschis pentru că este indispensabil coexistenţei paşnice”. (autor: Dumitru Bârlădeanu)

Vă invităm să aruncați o privire asupra fișei tehnice a cărții AICI.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

© 2022 clubulconservatoriasi.ro - Toate drepturile rezervate