Press "Enter" to skip to content

Posts published in noiembrie 2022

Conservatorismul real și „conservatorii” închipuiți (Vasile Bănescu)

Conservatorismul autentic, viziunea înalt conservatoare asupra lumii, a societății, a comunității și a persoanei sunt expresia firescului structural care compune realitatea Creației străbătute de sens. Sens care relevă amprenta lăsată de Creator în (micro)cosmosul perfect ordonat, în legile firii și în structura conștiinței umane orientată în mod natural spre bine și alergică la rău (reflexul moral). Din această limpede perspectivă, viziunea conservatoare asupra lumii și a omului coincide riguros cu…

© 2022 clubulconservatoriasi.ro - Toate drepturile rezervate