Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “suveranism”

Unde începe și unde se termină retorica ipocrită relativă la suveranitate? (Daniel Uncu)

ÎNCEPE, în locul în care suveranitatea este dinadins confundată cu izolaționismul. În locul în care patriotismul fast este dinadins confundat cu naționalismul isteric, belicos, distructiv. În locul în care, suveranitatea este invocată ca argument al salvgardarii corupției endemice de partid și de stat. În locul în care dictaturile își argumentează asasinatele domestice în fața instanțelor internaționale, prin sintagma „neamestec în treburile interne ale țării”. În locul în care orice alteritate…

© 2023 clubulconservatoriasi.ro - Toate drepturile rezervate