Press "Enter" to skip to content

Conservatorism românesc

 • A fi conservator, antologie, comentari și bibliografie de Ioan Stanomir și Laurențiu Vlad, București, 2002.
 • Ion Bulei, Sistemul politic al României moderne. Partidul Conservator, București, 1987; republicat, cu mici modificări, sub titlul: Conservatori și conservatorism în România, București, 2000.
 • Ion Bulei, Conservatorismul românesc, în Doctrine politice. Concepte universale și realități românești, coordonator: Alina Mungiu-Pippidi, Iași, 1998.
 • Conservatorismul românesc. Concepte, idei, programe, antologie, prefață, note introductive, bibliografie și indici de Laurențiu Vlad, București, 2006.
 • Ioan Stanomir, Conștiința conservatoare. Preliminarii la un profil intelectual, București, Nemira, 2004.
 • Liviu Brătescu, Mihai Chiper (editori), Conservatorismul românesc. Origini, evoluții, perspective, Iași, 2008 (o a doua ediție, îngrijită de Liviu Brătescu, a apărut la Iași, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza,  2014).
 • Sandra Dungaciu, Doctrina conservatoare, în Doctrine politice în România secolului XX, coordonatori: Aristide Cioabă și Constantin Nica, București, 2001, p. 103-137.
 • Simion-Alexandru Gavriș, Ipostazele unei biografii politice : Manolache Costache Epureanu, Iași, Editura Universităţii AlexandruIoan Cuza, 2013.
 • Simion-Alexandru Gavriș, Viaţa şi opiniile prinţului Grigore Mihail Sturdza (1821-1901), Editura Universităţii AlexandruIoan Cuza, 2015.
 • I .L. Caragiale, Politice, ediție îngrijită, tabel cronologic și referințe critice de Traian Vedinaș, studiu introductiv de V. Fanache, Cluj-Napoca, 2000.
 • Mihai Eminescu, Opere, vol. IX-XIII, Publicistică, București, 1980-1985.
 • Anghel Demetriescu, Discursurile lui Barbu Catargiu (1859-1862 iunie 8), București, 1886.
 • Petre P. Carp, Discursuri parlamentare, ediție îngrijită de Marcel Duță, studiu introductiv de Ion Bulei, București, 2000.
 • Constantin Gane, P. Carp şi locul său în istoria politică a ţării, Iași, editura Tipo Moldova, 2010.
 • Take Ionescu, Discursuri pentru România Mare, București, Editura Fundației PRO, 2005.
 • Nicolae Filipescu, Discursuri politice, 2 vol., București, 1912-1915.
 • Nicolae Polizu-Micșunești, Nicolae Filipescu. Însemnări (1914-1916), București, editura Corint, 2017.
 • Alexandru Lahovary, Discursuri politice, 1881-1896, București, 1905.
 • Titu Maiorescu, Discursuri parlamentare, 5 vol. București, 1897-1915 (reeditate în 2001-2003).
 • Titu Maiorescu, Istoria contimporană a României, București, 1925 (reeditată în 2002).
 • Alexandru Marghiloman, Note politice: 1897-1924, ediţie anastatică îngrijită de Marius-Adrian Nicoară, Alfred Vasilescu, Ştefan Davidescu, Buzău, editura Alpha MDN, 2019.
 • „Polis. Revistă de Științe Politice” (număr special: Conservatorismul român, analize contemporane&texte clasice, coordonator: Laurențiu Vlad), V, 2, 1998.
 • Mihai Sorin Rădulescu, Despre elita Partidului Conservator, în Mihai Sorin Rădulescu, Genealogia românească. Istoric și bibliografie, Brăila, 2000, p. 227-239.
 • Laurențiu Vlad, Conservatorismul politic românesc (secolele XIX-XX). Scurtă istorie a cuvintelor, ideilor și partidelor, în „Analele Universității din București”, seria Științe Politice, XII, 2010, p. 35-50.
© 2023 clubulconservatoriasi.ro - Toate drepturile rezervate